thong-bao-khong-to-chuc-phien-dau-gia-co-phan-cua-tong-cong-ty-dau-tu-va-kinh-do
THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHÚC PHIÊN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM TRUYỆN I
11/02/2023 14:31:40 Đăng bởi admin (0) bình luận

THÔNG BÁO

Về việc Không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Phim truyện I

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Phim truyện I vào ngày 07 tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2023) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá lô cổ phần.

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Phim truyện I do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu, ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-CKDK-TV2 ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí, phiên đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, PSI trân trọng thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Phim truyện I vào ngày 07 tháng 11 năm 2023.

Trân trọng ./.

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN