Giới thiệu

Giới thiệu

 

         

 “SÁNG TẠO VƯỢT KHÓ KHĂN, NĂNG ĐỘNG ĐỂ HỘI NHẬP”

         Công ty cổ phần Phim truyện I tiền thân là Hãng Phim truyện I chính thức được thành lập theo Quyết định số 240/VH-QĐ ngày 05/03/1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin. Hãng Phim truyện I là một Doanh nghiệp điện ảnh nhà nước hoạt động theo mô hình và cơ chế trực tuyến, gọn nhẹ nhằm đáp ứng với cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự điều tiết của Nhà nước. Năm 2010, Hãng phim truyện I là đơn vị sản xuất phim đầu tiên trong ngành điện ảnh chuyển đổi thành Công ty Cổ phần với 60% vốn của Nhà nước, có trụ sở tại số 151 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
       Tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty Cổ phần Phim truyện I gồm có:
+ Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc
+ Ban Kiểm soát.
+ 05 phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.
+ 01 Chi nhánh Công ty tại phía Nam.
+ 01 Trung tâm hỗ trợ dịch vụ và công nghệ điện ảnh tại Hà Nội.
        Tổng số cán bộ, văn nghệ sĩ, công nhân viên của Công ty CP Phim truyện I qua các thời kỳ là 90 người, trong đó số thành phần sáng tác nghệ thuật và chuyên viên, kỹ thuật viên nghiệp vụ bao gồm:
- Biên kịch: 05 người; Đạo diễn: 12 người; Quay phim: 09 người
- Họa sĩ thiết kế: 08 người; Phục trang, Hóa trang, Đạo cụ: 05 người
- Chuyên viên, Kỹ thuật viên: 16 người
 
         Từ khi thành lập cho đến nay, Công ty Cổ phần Phim truyện I luôn phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao và chủ động, sáng tạo mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập đảm bảo đời sống cho văn nghệ sĩ, cán bộ nhân viên, đồng thời thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đúng góp nghĩa vụ và bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước.
   
          Với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn Công ty Cổ phần Phim truyện I đã điều hành sử dụng hợp lý hiệu quả các nguồn lực, chủ động mở rộng hoạt động sản xuất, đầu tư các thể loại phim truyện, phim video theo nhu cầu thị trường… liên kết với các đối tác trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ, thiết bị điện ảnh và khai thác thị trường, phát hành các sản phẩm điện ảnh.
          Trong sự cạnh tranh của thị trường điện ảnh ngày càng sôi động, Công ty Cổ phần Phim truyện I Iuôn chú trọng đến chất lượng cũng như hiệu quả thực hiện các dự án sản xuất phim, giữ vững ổn định tổ chức, đoàn kết – dân chủ trong nội bộ công ty, khẳng định thương hiệu và uy tín của Công ty với các đối tác trong và ngoài nước.
          Đồng thời Công ty đã được Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Cục Điện ảnh và đồng nghiệp đánh giá, ghi nhận là đơn vị năng động, sáng tạo, hiệu quả trong họat động sản xuất phim.
        Để phát huy thương hiệu và giữ vững danh hiệu đạt được của Công ty cổ phần Phim truyện I, chúng tôi luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng góp phần chung vào sự nghiệp đổi mới của Điện ảnh Việt Nam và ngành Văn hóa trong sự phát triển của đất nước.
       BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM TRUYỆN I

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: