thong-bao-khong-to-chuc-phien-dau-gia
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá
01/14/2022 19:59:00 Đăng bởi admin (1) bình luận

Thông báo không tổ chức phiên đấu giá cả lô cổ phần CTCP Phim truyện I do SCIC sở hữu

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô mua cổ phần của CTCP Phim truyện I do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu từ 8h00’ ngày 29/12/2021 đến 16h00’ngày 10/01/2022 như sau:

  • Số lượng cổ phần bán đấu giá: 840.910 cổ phần
  • Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 0 nhà đầu tư
  • Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 0 cổ phần

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Phim truyện I do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TVDN ngày 24/12/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá theo lô cổ phần của CTCP Phim truyện I do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu vào ngày 18/01/2022.

Trân trọng./.

 

Bình luận (1)
binh-luan

Hello World! https://tsiutz.com?hs=0bf92ebde2a940b9effa2ddec65552ab&

27/11/2022

q1e463
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN