Sống Trong Sợ Hãi

Sống trong sợ hãi

Đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên. Năm sản xuất: 2005
Thể loại phim tâm lý xã hội, thông qua câu chuyện tháo gỡ bom mìn lấy đất
sản xuất và cả để kiếm kế sinh nhai sau ngày giải phóng tại môt vùng đầy
rẫy bom mìn do địch cài lại, bộ phim miêu tả mối quan hệ phức tạp nhưng
cũng thấm đẫm tình người, có số phận khác nhau nhưng cùng vươn lên xây
dựng cuộc sống mới.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: