NGƯỜI THỔI TÙ VÀ HÀNG TỔNG - Đạo diễn Phi Tiến Sơn

Người thổi tù và hàng tổng - đạo diễn phi tiến sơn
Người thổi tù và hàng tổng" được đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện vào năm 2011. Phim gồm 5 tập với các tiều đề gồm: "Mèo mù vớ cá rán", "Quyền rơm vạ đá", "Phép vua thua lệ làng", "Nuôi ong tay áo" và "Ở hiền gặp lành". Phim có nội dung xoay quanh những nỗ lực của anh trưởng thôn Kiên trong việc x...

Người thổi tù và hàng tổng" được đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện vào năm 2011. Phim gồm 5 tập với các tiều đề gồm: "Mèo mù vớ cá rán", "Quyền rơm vạ đá", "Phép vua thua lệ làng", "Nuôi ong tay áo" và "Ở hiền gặp lành". Phim có nội dung xoay quanh những nỗ lực của anh trưởng thôn Kiên trong việc xây dựng xóm làng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: