Hoài Vũ Trắng

Hoài vũ trắng

Đạo diễn: Đào Duy Phúc. Năm sản xuất: 2007
Thể loại phim tâm lý xã hội, thông qua câu chuyện về một nữ biệt động hoạt
động trong vùng địch tạm chiếm, bộ phim ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của
người nữ chiến sỹ biệt động trong chiến tranh cũng như trong hòa bình.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: