Hoa Đào

Hoa đào

Đạo diễn: Nguyễn Thế Vinh. Năm sản xuất: 2010
Thể loại phim tâm lý xã hội, thông qua câu chuyện về một gia đình trồng
hoa đào ở Hà Nội, bộ phim phản ánh quá trình đô thị hóa cùng những toan
tính cá nhân trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường của đất
nước, đây là một vấn đề mà xã hội cần lưu tâm khi giải quyết mâu thuẫn
giữa gìn giữ truyền thống và yêu cầu tất yếu của sự phát triển kinh tế

popup

Số lượng:

Tổng tiền: