Chân đèn - stands

Chân đèn - stands
- Grip Stands + head (chân c và củ) - Grip Stands (chân c) - Alumimum stand 1k (chân nhôm 1k) - Alumimum stand 2k ( chân nhôm 2k) - Alumimum  black stand 2k ( chân nhôm đen 2k) - Wind - Up Stand crom ( chân trắng 4k) - Wind - Up Stand steel (chân kẽm 4k) - Combo stand crom (ch...

- Grip Stands + head (chân c và củ)

- Grip Stands (chân c)

- Alumimum stand 1k (chân nhôm 1k)

- Alumimum stand 2k ( chân nhôm 2k)

- Alumimum  black stand 2k ( chân nhôm đen 2k)

- Wind - Up Stand crom ( chân trắng 4k)

- Wind - Up Stand steel (chân kẽm 4k)

- Combo stand crom (chân trắng 2,5k)

- Lowboy Stand ( chân thấp)

- Reflector Stand (chân thấp phản quang)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: